De kracht van POLIS

Voorgaande jaren heeft Studievereniging POLIS vele malen succesvol als platform kunnen dienen waar studenten Organisatiewetenschappen en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Wij willen studenten Organisatiewetenschappen de kans geven intensieve relaties met het bedrijfsleven op te bouwen, waar in de recente toekomst vruchtbare samenwerking door kan ontstaan. Dit betekent dat Studievereniging POLIS een reeks aan activiteiten biedt waar de studenten en organisaties, op zowel formele als informele wijze, relaties met elkaar kunnen opbouwen. Kernwoorden die bij deze activiteiten centraal staan zijn ‘persoonlijk’ en ‘laagdrempelig’. Bij de activiteiten krijgen organisaties ruim de gelegenheid om de studenten Organisatiewetenschappen goed te leren kennen. Daarnaast is het doel van onderstaande activiteiten van Studievereniging POLIS niet om winst te maken, maar om studenten Organisatiewetenschappen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.