Hoofdsponsor

Studievereniging POLIS is op zoek naar een hoofdsponsor. Met deze hoofdsponsor hopen we een goede band op te kunnen gaan bouwen in de komende jaren. Als hoofdsponsor heeft u toegang tot alle promotiemogelijkheden bij Studievereniging POLIS. Verder bent u welkom op alle activiteiten waar studenten Organisatiewetenschappen en organisaties elkaar ontmoeten (bijvoorbeeld het Undercover Recruitment en het Business Dinner).

Een hoofdsponsorschap heeft veel om handen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een intensieve samenwerking, dan komt de PR-EB functionaris graag bij u op bezoek om alle mogelijkheden uitgebreid door te nemen.

Promotie

  • Bedrijfsprofiel
  • Banner
  • Mailing

Met bedrijfsprofiel op de site van Studievereniging POLIS heeft u de mogelijkheid om uw organisatie onder de aandacht te brengen onder (master)studenten Organisatiewetenschappen en andere organisaties die interesse hebben in het vakgebied. Naast het promoten van uw organisatie biedt een bedrijfsprofiel ook de mogelijkheid om studenten Organisatiewetenschappen te vinden voor een (afstudeer)stage, traineeship of een vaste functie binnen uw organisatie. Voorbeelden van bedrijfsprofielen zijn hier te vinden.

Tarief bedrijfsprofiel:€300 (tarief is altijd in overleg met de PR-EB funtionaris)

Met een logo van uw organisatie als banner op de homepage van de website van Studievereniging POLIS, spingt het logo van uw organisatie gelijk in het ook bij het bezoeken van onze homepage. Wij zorgen ervoor dat bezoekers van de site vervolgens met een klik op de banner worden doorgelinkt naar de website van uw organisatie of uw bedrijfsprofiel op onze site.

Tarief banner: €250 (tarief is altijd in overleg met de PR-EB funtionaris)

Als u op een snelle en effectieve manier uw organisatie onder de aandacht wilt brengen bij een grote pool van studenten Organisatiewetenschappen, dan biedt Studievereniging POLIS de mogelijkheid om een mailing rond te sturen. Bent u op zoek naar studenten voor een afstudeerstage of traineeship? Of wilt u de inhouse-dag van uw organisatie promoten? Dan is een mailing daar zeer geschikt voor.

Tarief mailing is in overleg met de PR-EB funtionaris.

Samenwerking met studenten

  • Business Diner
  • Sociale Bedrijven Dagen
  • Progressiecommissie-activiteiten
  • Case Day

Het Business Diner is de meest intensieve recruitment activiteit die Studievereniging POLIS te bieden heeft. Bij deze activiteit krijgt u tijdens de verschillende gangen van een chique diner de mogelijkheid om masterstudenten Organisatiewetenschappen intensief te leren kennen. Voorafgaand aan dit diner zijn de studenten verplicht een CV op te sturen, zodat u de mogelijkheid krijgt de studenten uit te kiezen die aan de eisen van uw organisatie voldoen. Na afloop van het Business Diner vindt een informele borrel plaats. Het Business Diner wordt op 5 april georganiseerd.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de PR-EB funtionaris)

De Sociale Bedrijven Dagen (SBD) is een carrière evenement georganiseerd door de vier studieverenigingen van de sociale faculteit (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB) van Tilburg University. De Sociale Bedrijven Dagen streeft er naar de 2.500 studenten van de faculteit dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en in contact te komen met toekomstige werkgevers. Het doel van de Sociale Bedrijven Dagen is daarom ook tweeledig: enerzijds biedt het studenten de mogelijkheid hun toekomstperspectief te vergroten en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en anderzijds brengt het organisaties in contact met de werknemers van de toekomst.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de PR-EB funtionaris)

De Progressiecommissie is een commissie die zich richt op het verbreden van kennis en skills van bachelorstudenten Organisatiewetenschappen. Hiervoor organiseert de Progressiecommissie diverse ontwikkelingsgerelateerde activiteiten, waarbij gedacht kan worden aan workshops, trainingen, inhouse-dagen of bedrijfspresentaties. Dit wil de commissie doen in samenwerking met enthousiaste organisaties. Hier liggen mogelijkheden voor uw organisatie tot samenwerking met Studievereniging POLIS. Doorgaans worden deze activiteiten gehouden op basis van een Barter-deal.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de PR-EB functionaris.

De Case Day is een recruitment activiteit en wordt ingevuld aan de hand van bedrijven die een casus presenteren. (Pre-)master studenten Organisatiewetenschappen krijgen de opdracht om deze casus uit te werken in groepen, om deze vervolgens te presenteren aan het desbetreffende bedrijf. De deelnemende bedrijven kunnen een winnaar kiezen voor de naar hun mening beste uitwerking en er eventueel een prijs aan verbinden (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een uitnodiging voor een inhouse-dag). Deze dag zal bestaan uit minimaal twee casussen en een ontspannend element.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de PR-EB funtionaris).