Studievereniging POLIS heeft 22 commissies in het studiejaar 2016-2017. Je kan iedere commissie onder de menuoptie ‘commissies vinden!
Adviesorganen