Club van 50 voor particulieren

Draagt u Studievereniging POLIS een warm hart toe? Voelt u zich betrokken bij de vereniging en haar leden?
Studievereniging POLIS introduceert de Club van 50, een collectief van partijen dat wilt investeren in de ontwikkeling van de leden van de vereniging. Door de Club van 50 kunt u zich betrokken blijven voelen bij de vereniging en haar leden.

Wat is de Club van 50?
De Club van 50 is een collectief van partijen die zich betrokken voelen bij Studievereniging POLIS. Leden van de Club van 50 zullen elk jaar een vast bedrag van €50,-  ter beschikking stellen aan de vereniging. Hiermee vergroten zij hun betrokkenheid bij de vereniging en investeren ze in de ontwikkeling van de leden van de vereniging.

Wat krijg je als lid van de Club van 50?
Omdat Studievereniging POLIS dankbaar is voor uw deelname wil zij ook iets teruggeven. Alle leden van de Club van 50 krijgen gratis toegang tot het POLIS Congres, dat op 7 mei 2019 zal plaatsvinden. Daarnaast zullen de leden van de Club van 50, als een vorm van dankbetuiging, zichtbaar zijn op de website van de vereniging en de POLIS-kamer.

Wie kan lid worden van de Club van 50?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kan lid worden van de Club van 50. Het is mogelijk om als bedrijf, individu of collectief deel te nemen.

Hoelang loopt het lidmaatschap van de Club van 50?
Het lidmaatschap loopt vanaf het moment van opgave tot het moment van opzegging. Wanneer u wenst het lidmaatschap op te zeggen, dient u het verzoek voor uitschrijven voor 31 augustus door te geven. 

Hoe worden leden van de Club van 50 geïnformeerd?
De leden van de Club van 50 worden per mail op de hoogte gehouden van interessante evenementen en actualiteiten binnen Studievereniging POLIS.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Het bestedingsdoel wordt jaarlijks vastgesteld. Het bestuur van het betreffende academisch jaar zal hun visie in acht nemen bij het vastleggen van het bestedingsdoel. Vereist is dat het de leden van Studievereniging POLIS in hun ontwikkeling zal ondersteunen. Leden van de Club van 50 zullen vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van het bestedingsdoel.

Bestedingsdoel academisch jaar 2018-2019
Voor het academisch jaar 2018-2019 zal de opbrengst van de Club van 50 voor het Congres beschikbaar worden gesteld. Dit congres zal worden georganiseerd door de Congres Commissie. De focus van dit evenement zal zijn op kennis-verrijking van de leden. Het thema van het congres zal binnen het vakgebied van de studies Organisatiewetenschappen en Global Management of Social Issues vallen en zal vanuit verschillende oogpunten bekeken worden.

Hoe kunt u lid worden?
U kunt lid worden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Deze kunt u inleveren op de POLIS-kamer (P0.10), mailen naar Clubof50@studyassociationpolis.com of opsturen naar postbus 90153, 5000 LE Tilburg, t.a.v. Studievereniging POLIS.

Download het inschrijfformulier hier.

 • Net klaar met je studie....

  Net klaar met je studie....

  Net klaar met je studie…. en dan!? De arbeidsmarkt roept, maar je hebt eigenlijk geen idee wat je wilt gaan doen, of waar je wilt

  Lees meer
 • How do I prepare for an assessment?

  How do I prepare for an assessment?

  While being in the race for your dream internship or job, you might face the stadium in which you have to take an assessment. Exci

  Lees meer
Meer nieuws