Bachelor en master

 • Bachelor Organisatiewetenschappen

  In de studie Organisatiewetenschappen (OW) staan relaties binnen en tussen organisaties centraal. Deze worden bestudeerd vanuit een sociaalwetenschappelijke optiek. Dat betekent dat organisaties en netwerkrelaties vooral worden gezien als samenwerkingsverbanden tussen mensen. OW’ers hebben verstand van menselijk gedrag en van samenwerking tussen mensen en organisaties. Hoe kan samenwerking gestalte krijgen, welke afspraken moeten daarbij worden gemaakt en hoe kan de samenwerking worden verbeterd en in stand gehouden worden, ook als er zich allerlei ontwikkelingen in de omgeving voordoen? Daarvoor is met name kennis nodig van de organisatiesociologie en de organisatiepsychologie. Dit zijn de hoofdbestanddelen van de opleiding.

  Organisatiewetenschappen bestudeert bedrijven en organisaties in de publieke en non-profitsector vanuit een relationeel perspectief. We kijken naar (samenwerkings)relaties binnen organisaties, tussen organisaties en naar de verhouding van organisaties met hun maatschappelijke omgeving. De menselijke factor is in onze kenniseconomie cruciaal. Bij organisatiewetenschappen staat deze ‘human side of business’ centraal. Organisatiesociologie en organisatiepsychologie vormen dan ook de pijlers van de opleiding. Onze samenleving is een netwerk van organisaties geworden. Geen enkele organisatie kan geheel zelfstandig voortbestaan. Er moet worden overlegd met leveranciers, de overheid, de moederorganisatie en soms ook met de concurrentie. Daarnaast moet meer dan ooit rekening worden gehouden met de wensen van de consument en van maatschappelijke organisaties en burgers. Die willen niet alleen kwaliteit voor een lage prijs, maar eisen ook nog eens dat er een verantwoord milieubeleid wordt gevoerd, dat op een goede manier met het personeel wordt omgegaan en dat het bedrijf geen overlast bezorgt voor omwonenden. In die contacten van bedrijven met allerlei andere organisaties en groeperingen, gaat het steeds om het afstemmen van belangen en acties op elkaar. Ook binnen organisaties is de onderlinge afhankelijkheid enorm groot. Individuen kunnen nog zo hard werken, ‘meters maken’ doe je door samen te werken, kennis en ideeën uit te wisselen.

  Bestuurskunde, Bedrijfskunde en Organisatiewetenschappen. Wat is het verschil?

  Organisatiewetenschappen wordt vaak in één adem genoemd met opleidingen als Bestuurskunde en Bedrijfskunde. Deze opleidingen hebben gemeen dat ze organisaties en bedrijven bestuderen. Echter elk vanuit een andere invalshoek. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

  • Bestuurskunde richt zich met name op (het besturen van) overheidsorganisaties en de gevolgen daarvan voor andere organisaties.
  • Bedrijfskunde heeft een meer financieel-economische insteek en richt zich met name op de blik vanuit het management op de organisatie.
  • Bij Organisatiewetenschappen staat daarnaast ‘the human side of business’ centraal; samenwerkingsrelaties binnen en tussen organisaties en hun invloed op de bedrijfsresultaten.

  Meer weten? Kijk dan ook eens op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/organisatiewetenschappen/

 • Bachelor Global Management of Social Issues

  This multidisciplinary program in the social sciences has a strong focus on complex questions that are relevant to today’s societies in an increasingly global world. This multidisciplinary program will enhance and broaden your analytical skills. Moreover, the international classroom setting will provide you with exposure to both national and international perspectives on complex global challenges. The lively discussions in the lecture room, composed of internationally-minded students with diverse backgrounds and nationalities, often stimulates enthusiastic and all-round debates after class. One of the main focuses in this program will be on ‘wicked problems’. These are societal or cultural issues or challenges that are highly resistant to resolution, for example climate change, the use of renewable or non-renewable energy, the aging workforce, poverty, and sustainable consumption. You will learn why wicked problems are important, why solutions to these complex issues and challenges cannot be found easily and within one specialization, and what possible organizational responses to these problems exist. In courses such as International Organizations, Strategic Human Resource Management, and International Law you will gain academic knowledge and develop the practical skills needed to approach these social challenges from a cross-cultural and comparative perspective.


  Want to know more? Check out https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/global-management- of-social- issues/

 

Masters

De bachelor Organisatiewetenschappen geeft je de mogelijkheid om 3 verschillende masters te volgen:

 • De reguliere master

  The Master in Organization Studies provides you with a critical understanding of organizational behavior and its theoretical foundations, with a specific focus on organizational complexity and dynamics. It is designed for those seeking a sound theoretical basis in organization studies, a deeper level of understanding about how organizations deal with complexity and dynamics and an advanced level study that will generate transferable skills and facilitate employment in a great variety of organizations.

  The Master’s program focuses on two central organizational concepts: complexity and dynamics. Complexity is one of the key contemporary organizational issues. Individuals, groups, organizations and networks are embedded in complex webs of interdependent relations which can be of social, institutional or economic character. Dealing appropriately with complex relations is crucial for the good functioning of organizations and cooperations.

  The concept of dynamics refers to environmental changes that influence the choice of organizing processes and organizational forms and strategies. How organizations deal with these dynamic changes has a considerable influence on the way they function. Therefore, the central question is how organizations can handle these complexities and dynamics within the organization and organizational networks.

  Career perspective
  Students who graduate in Organization Studies at Tilburg University have good career opportunities. In a society where changes follow changes ever more rapidly, organizations need people who have knowledge and a deeper understanding about organizations and organizing, and who can research and analyze problems in organisations and the way these problems are interconnected.

 • De extended master

  The Extended Master Organisation Studies will be offered for about 30 to 40 students. Students who are admitted to the Master Organization Studies (i.e. completed the bachelor program or the premaster program) can apply for the Extended Master Organization Studies, which takes 18 months. The Extended Master combines academic education and scientific research during the Master’s thesis trajectory with in-depth work experience in an organization to an extent that is not possible in the one-year Master’s program. In the first semester, students follow the same courses as the regular Master’s program. In the second and third semester of the Extended Master, students follow a junior traineeship in one of the partner organizations of the Department of Organization Studies. During the junior traineeship, students spend an average of 50% of the week on their Master’s thesis research. The other half of the week, students carry out (project) activities for the partner organization. Students thereby become acquainted with different stages and aspects of the consultancy process (as either an external or an internal consultant, dealing with processes of organization change and development), and add a year of real working experience to their CV. The Extended Master Organization Studies: broadens the students’ knowledge of organizational life; broadens the empirical basis of the students’ Master’s thesis, helping to implement theoretically-based research questions in a practical way; acquaints students with practical situations in which they have to apply scientific theories and methods to resolve practical problems; broadens the knowledge of students who would like to enter the field of consultancy; supports the transition from an academic program to a professional career. For more information about the Extended Master Organization Studies, please have a look at the document Extended Master Organization Studies, in which the organizational setup and application procedure is explained. In addition, students can look at the profiles of the participating partner organizations here. New partner organizations are currently being recruited and the overview will be updated when new partnerships have been agreed upon.

 • De research master

  Are you an excellent student and interested in conducting scientific research in the social and behavioral sciences? Then this is the Master program for you! The Research Master’s program provides talented young researchers from all over the world with the tools they need to conduct fundamental scientific research in the field of social and behavioral sciences. Our Research Master in Social and Behavioral Sciences is unique in the Netherlands, offering an interdisciplinary approach by integrating the different perspectives offered by social psychology, sociology, organization sciences and methodology to the study of human social behavior. During this two-year English taught Master of Science program, you will follow state-of-the-art courses, led by the best researchers in the field. You will be involved hands-on in their research area, actively participating in innovative projects and internships. This Research Master in Social and Behavioral Sciences offers one major in Individual in Social Context and a choice from one of three minors in: Social Psychology Social Sciences Methodology and Statistics The program is challenging and intensive. For that reason, the number of places available on this program is limited to 30, ensuring that only talented applicants, with strong analytical skills, a good academic record, and with a strong motivation for scientific research, are successful. Does this describe you? If so, click here to see whether you meet our requirements and for further information about the application process. The major Individual in Social Context focuses on individual behavior in three types of social contexts; social psychology, sociology, and organization studies. Each context is studied separately, but also in connection to the other contexts. The three contexts are studied in three different content courses, each of which take one context as its focus and relates it to the other two, and two methodology courses, which connect the contexts and studies them from both from a content perspective and a methodological perspective. In addition, the major also offers two statistics courses and a skills course; writing of scientific articles and presenting research. See the the link Major in Social and Behavioral Sciences for the program structure. In their first year, all students start with the major Individual in Social Context. They choose one of the three minors at the moment of application

 

 • Business Diner

  Business Diner

  Schrijf je hier in voor het Business Diner!

  Lees meer
 • Nieuwe website!

  Nieuwe website!

  Sinds deze week is de nieuwe website online! Op de vernieuwde pagina's kun je alles terug vinden over POLIS, Organistiewetenscha...

  Lees meer
Meer nieuws